ELASTIK Lieh denaturovaný - 1 l

Technický líh v praktickém 1l balení. Roztok alkoholu, methylethylketonu, metylisobutylketonu a Bitrex.

Značka:
Elastik
Dostupnost:
Skladem (dodání do 24/48 hod)
Obj. číslo:
B2014
Doba dodania:
dodání 24/48 hod

97 Kč s DPH 80 Kč bez DPH

+ -

Počet bodů za nákup produktu: 3,88
Více o věrnostním bodovém systému

ELASTIK Lieh denaturovaný - 1 l

Roztok alkoholu, methylethylketonu, metylisobutylketonu a Bitrex. Technický líh je velmi vhodný při baňkování s tenkostěnnými nebo tlustostěnnými bankami.

Parametre

Hmotnost1 kg.
Barvačirá.
Objem 1 l.
Charakteristikahořlavina.

Doplňující informace

Vlastnosti lihu.

 

Bezpečnostní opatření:
Směs je klasifikována jako velmi hořlavý. Líh technický je hořlavina I. třídy nebezpečnosti. Při úniku do volného prostoru se rychle odpařuje (hlavně při vyšších teplotách). Páry jsou těžší než vzduch a mohou se šířit daleko od místa úniku. Se vzduchem tvoří výbušnou směs. Kapalina se směšuje s vodou neomezeně. Při úniku většího množství do vody se nad hladinou mohou vytvořit explozivní směsi par ethanolu se vzduchem.

Přípravek dráždí spojivkové sliznice očí po jednorázové aplikaci. Používejte ochranné pracovní prostředky. Nebezpečí uklouznutí, rozlitou látku ihned odstranit. Zákaz pracovat s otevřeným ohněm a žhavými materiály. Používat nejiskřící nářadí, vypnout elektrické zdroje, odstranit snadno zápalné látky a všechny potenciální zdroje požáru. Při práci dodržovat bezpečnostní opatření dle platných předpisů pro hořlaviny I. třídy.
Skladování a balení: Skladujte v původních dobře uzavřených obalech při teplotě do +5 - 25 ° C. Skladovací prostory musí vyhovovat požadavkům pro skladování hořlavých kapalin. Výrobek je balen do PE obalů o objemu 1 l případně v jiném balení předem odsouhlaseném odběratelem.

 

 

 

Barva: bezbarvý                                        
Zápach: typický lihový
pH: 5 - 9
Hustota: max. 832 kg / m3
Teplota vzplanutí: <21 ° C
Teplota varu: 78 ° C
VOC: 733 ± 37 g / l                        
TOC: 458 ± 23 g C / l vzorky

Hmotnost: 1 kg.