Reklamační řád

Reklamační řád

 • Pokud není určeno jinak, na zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců ode dne dodání. Záruční doba, tzv.,, záruka za jakost "za zboží, který je prodáváno podnikatelským subjektům je 12 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na vady způsobené chybami materiálu nebo chybou výroby. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku způsobené jeho používáním, na vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku s používáním v rozporu s návodem k používání, nesprávným skladováním v nevhodných podmínkách.
 • Pro uplatnění případné záruční opravy je zákazník povinen uchovat si fakturu (resp. Pokladní blok), která je zasílána spolu s výrobkem a nahrazuje záruční list.
 • Po převzetí zásilky je nutné zboží zkontrolovat, nejpozději do 3 dnů, zda nedošlo k poškození zboží během přepravy. Pokud přišel zboží poškodí, kontaktujte nás ihned na mailovou adresu nebo telefonní číslo, aby se reklamace mohla řešit s dopravců.

 
Postup reklamace:

 • Před vrácením zboží nás vždy nejprve kontaktujte e-mailem: info@eshop-masaze.cz nebo telefonicky na čísle +421904 158 489.
 • Kupující je povinen zasílat zboží na reklamaci jako doporučenou zásilku v takovém balení, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy nebo ho osobně doručit na níže uvedenou adresu. Pokud dojde k dalšímu poškození zboží během přepravy, takové poškození reklamovaného zboží nebude podléhat záruční opravě. Za takto vzniklé škody prodávající nenese zodpovědnost.
   

Neposílejte zpět zboží formou dobírky!

 • Zboží určené k reklamaci je třeba zaslat na adresu: REVIXA s.r.o., Golianova 564/66, Nitra 949 12, Slovenská republika
 • Kupující je povinen přiložit k řešení reklamace kopii příslušné faktury a kompletně vyplní reklamační list.

 

Řešení reklamace:

 • Po přijetí reklamovaného zboží bude kupující neprodleně informován e-mailem o přijetí reklamace, zahájení reklamačního řízení a způsobu vyřízení reklamace. Reklamační řízení začíná podáním reklamovaného zboží, vyplněného reklamačního listu a kopie dokladu o nákupu.
 • způsobu řešení reklamace rozhodne prodávající ihned. Ve složitých případech, zejména pokud je třeba odborné posouzení vady nebo oprava zboží, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.
 • V případě, že v záruční lhůtě dojde k poruše a bude uznán nárok na záruční reklamaci, bude celá věc zařízená následujícími způsoby, přičemž způsob volí prodejce: výrobek bude zdarma opraven, výrobek bude vyměněn za nový, nebo bude vrácena plná cena zákazníkovi.
 • vyřízení reklamace bude kupující informován telefonicky, resp. e-mailem a následně mu bude zaslán doporučeným dopisem, resp. e-mailem reklamační protokol o vyřízení reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty má zákazník stejná práva, jakoby šlo o vadu, kterou nelze odstranit (prodávající nahradí neopravitelný výrobek novým).

 

Záruční podmínky:

 • Tento reklamační řád jako součást obchodních podmínek platí ve znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek v platném znění v den odeslání objednávky.
 • Záruka se nevztahuje na chyby vzniklé během přepravy. V případě, že Vám byla doručena zásilka, která má poškozený přepravní obal, fólii nebo karton, třeba uplatnit reklamaci přímo u kurýra.
 • Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, násilnou manipulací, neodborným nebo neoprávněným zásahem, otvíráním jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nebo v případě, že je sériové číslo odstraněno nebo nečitelné.
 • Stejně nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží nebo používáním s produkty a službami, které nebyly dodány výrobcem.
 • Pokud není jednoznačně určeno zákonem, prodejce není zodpovědný za žádné následné poruchy a poškození způsobené produktem. Prodejce není odpovědný za škody spotřebitele nebo ztrátu zisku.

 

 

Formulář pro uplatnění reklamace - formulář