Vzor - Formulář na odstoupení od koupní smlouvy

 

Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží.

Při uplatnění práva na odstoupení od kúpnej smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této kupní smlouvy jednoznačným prohlášením - zasláním formuláře Formulář na odstoupení od kupní smlouvy na mailovou adresu info@eshop-masaze.cz nebo poštou na adresu Golianova 564/66, 94912 Nitra, Slovenská republika. Pokud využijete emailovou možnost, přijetí odstoupení od kupní smlouvy Vám bezodkladně potvrdíme e-mailem zpět.

Pro tento účel prosím využijte vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který se nachází víš na začátku téhle naší stránce.